Onze werkwijze

Beweging is van nature, de richting kan je sturen

Wij werken vanuit een holistische visie altijd gericht op fysiek, emotioneel en mentaal. Onze werkwijze omvat idealiter onderstaande stappen om elke interventie te borgen in het grotere geheel van de organisatie.

Wat is de huidige situatie? Wat is het gewenste doel? Wat zit ertussen?

Organisatie breed halen we informatie op bij de betrokken medewerkers om de huidige situatie in kaart te brengen met aandacht voor de onderstroom. De verkregen gegevens worden geanalyseerd en meegenomen in het interventieprogramma.

We werken samen om het gewenste resultaat helder te krijgen. Het gewenste resultaat brengen we altijd in verhouding tot het organisatiedoel. We identificeren de factoren die het gewenste resultaat hebben bemoeilijkt.

Welke beweging en dynamiek is gaande in de organisatie?

We maken gebruik van de van nature aanwezige beweging en stimuleren ontwikkeling van binnenuit. Menselijke nieuwsgierigheid is daarin een krachtige katalysator.

Welke ontwikkeling is er geweest?

Welke intentionele bewegingen heeft de organisatie de laatste jaren doorgemaakt? Welke interventies zijn ingezet en met welk succes?

Welke ontwikkeling is eerst aan de beurt?

Welk fundament is nodig om met elkaar verder te bouwen?

Wat moeten/willen ze kennen en kunnen?

Welke competenties zijn daarvoor nodig.

In co-creatie ontwerpen we interventies op maat op basis van de principes, de bouwstenen en de samenhang van de organisatie. In de ontwikkeling van gedrag, communicatie en samenwerking komen we tot een meetbaar resultaat.

 

Book your tickets