Visie / Missie

Wij leven en werken vanuit de holistische visie die de mens beschouwt als eenheid van mentaal, emotioneel en fysiek. Zo bekijken we ook organisaties als een eenheid van verstand, hart en lichaam. Wij zien het lichaam als de uitwerking van de strategie in de missie, het doel en de zingeving. Het hart is de cultuur gevormd door waarden, principes en motivatie. Het verstand is de structuur van werken waar verantwoordelijkheden, competenties en bekwaamheid invulling geven aan de andere twee.

Onderstaande waarden zien wij als de pijlers onder elke ontwikkeling.

  • Vanuit de overlevingsstrategie bezien is ontwikkeling niet willekeurig. De drijvende kracht voor ontwikkeling komt vanuit een innerlijke dynamiek van vermijden en verkrijgen. Het is gericht op het beter kunnen handhaven in de continue veranderende wereld van het individu, team en organisatie.
  • Vernieuwingen ontstaan in de ervaring en worden getest door het ervaren.
  • Ontwikkeling vraagt slechts het richten van de van nature aanwezige beweging bij een individu, het team en de organisatie.

Missie:

“Een doel zonder plan is slechts een wens”

Schouder aan schouder krijgen we het doel helder. Van daaruit ontwerpen en begeleiden we duurzame interventieprogramma’s op maat om tot het gewenste resultaat te komen.