Dienstverlening en een Circulaire Economie

(Als tegenhanger van de wegwerp maatschappij waarbij grondstoffen en toegevoegde waarde verloren gaan.) In de wegwerp maatschappij gingen grondstoffen zoals delfstoffen gingen verloren maar ook halffabricaten en eindproducten waarin toegevoegde waarde zit, gingen verloren.

Het lineaire paradigma hierachter lijkt te zijn:

 • Begin bij de bron, win de grondstoffen;
 • Produceer halffabricaten;
 • Produceer eindproducten;
 • Zet de eindproducten af op de markt.

Hoewel er eerst product gedreven en later vraag gedreven werd geproduceerd bleef  het productieproces het bestaande lineaire paradigma volgen.

In de tijd ontstond het besef dat we daar niet mee door kunnen gaan, niet mee door willen gaan. Het oude paradigma moet vervangen worden door een nieuw. Het moet een circulair productie-, en consumptieproces worden. Er moet niet steeds weer uit de bron geput worden maar hetgeen reeds is gecreëerd moet hergebruikt worden in hetzelfde circulaire proces. Dat is duurzaam.

In de maak industrie zijn de producten tastbaar en is hergebruik in de grondstof, halffabricaat, eindproductcyclus evident. Maar hoe zit dat in de dienstverlening?

Welke grondstoffen en toegevoegde waarde gaan er verloren in de niet-tastbare kant van de economie?

We zien al jaren dat ongezonde werkklimaten in organisaties de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) laten toenemen en een hoge tol eisen bij medewerkers, te meten aan het gestaag groeiend aantal mensen met stress en burn out klachten. Minder duidelijk in kaart gebracht is het aantal medewerkers dat bij een organisatie vertrekt om te ontsnappen aan psychosociale overbelasting en de reductie in werkkracht ten gevolge van PSA.

Om de vergelijking met de maak industrie concreet te maken trek ik een paar vergelijkingen.

 1. Grondstoffen zijn bijvoorbeeld de medewerkers.
 2. Halffabricaten uit grondstoffen kan je vertalen naar intermenselijke aspecten zoals werkkracht, belastbaarheid, enthousiasme.
 3. Toegevoegde waarde zijn kennis en werkervaring, productiviteit en ook cultuur.

Er zijn veel studies die uitwijzen dat een combinatie van factoren, uitgedrukt in 3M’s, medewerkers blij maken en de productiviteit enorm doen toenemen.

3M staat voor -mastery’, ‘membership’ en ‘meaning’. Indien medewerkers alle 3 deze factoren ervaren dan floreren zij en gaat er niets verloren aan kennis kunde en werkkracht, maar neemt dat juist toe. Gevoel van blij zijn in hun rol bij deze organisatie piekt.

Het lijkt erop dat het oude lineaire paradigma in de dienstverlening:

 1. Begin bij de bron, vind de mensen;
 2. Geef hen productiemiddelen en laat ze produceren;
 3. Laat hen weten hoeveel en hoe snel zij moeten produceren;
 4. Reken hen af op geproduceerde eenheden;

ook in de dienstverlening niet werkt. Het is niet circulair, er gaat veel verloren. Het is tijd voor een nieuw paradigma.

Het proces dat medewerkers optimaliseert in hetgeen zij voortbrengen aan, werkkracht, belastbaarheid, enthousiasme gecombineerd met toegevoegde waarde als kennis, werkervaring, productiviteit en cultuur, kent 5 bewegingen.

Deze 5 bewegingen zijn leidend in het Shiny Happy People Company Certification Program. We komen deze processtappen graag presenteren.

Print your tickets