Organisatie-filosofie

Een doel zonder plan is slechts een wens

Wisselende Wereldbeelden Jan Willem Zeelenberg

 

Deze beweging is momenteel gaande in de maatschappij.

Welke volgende stap is bij jullie aan de beurt?

Zullen wij elkaar ontmoeten?

Filosofie

Elke organisatie kun je zien als een bouwwerk. Elk bouwwerk heeft twee factoren om een geheel te vormen: bouwstenen en samenhang. Om gewenste resultaten te bereiken is het noodzakelijk de principes te herkennen die de bouwstenen en de samenhang overstijgen.

Unlimited Academy brengt zingeving en productiviteitsgroei samen

Onze Visie op organisatie ontwikkeling

Vrij naar Aristotelis: “Het geheel is meer dan de som der delen”. [spatie] Google heeft in haar Aristotelis Project ontdekt welke 5 factoren bepalend zijn voor high-performing teams. Andere onderzoeken uit binnen-, en buitenland laten soortgelijke resultaten zien. Er moet een goede balans zijn tussen leiding en medewerker waarbij bepaalde randvoorwaarden zoals psychologische veiligheid worden gecreëerd en de medewerker zingeving ervaart van zijn bijdrage aan het geheel. Zo kijken wij ook naar uw organisatie.

Enkele onderzoeken die het succes van organisaties koppelen aan betrokkenheid en positief leiderschap op de werkvloer:

Onderzoek (Global Human Capital Trends 2015) van Deloitte:

Medewerkersbetrokkenheid correleert in hoge mate met belangrijke prestatie indicatoren. Resultaten zijn betere prestaties op individueel, team en organisatie niveau. Onderzoek toont een statistische relatie aan tussen engagement en productiviteit, winstgevendheid, minder verzuim, retentie van personeel, grotere betrokkenheid bij de organisatie en de doelstellingen, een positieve organisatiecultuur en meer verbondenheid met werk, collega's en leidinggevenden.

Gallup 2016

Onderzoeksbureau Gallup doet al jaren grootschalig en wereldwijd onderzoek naar employee engagement en de resultaten wijzen keer op keer uit dat bij succesvolle organisaties medewerkers engaged zijn. Bovendien blijkt uit onderzoek dat een organisatieklimaat gericht op het (h)erkennen van sterke punten, en die vervolgens waarderen en verder ontwikkelen, leidt tot hogere prestaties, minder ziekteverzuim, beter kunnen omgaan met emotionele belasting en verhoging van employee engagement.
Gallup toonde aan dat het sturen op zwaktes leidt tot afname van medewerkersbetrokkenheid en dat het een negatief effect heeft op de klanttevredenheid voor de organisatie.

de Corporate Leadership Council, 2016

Engaged medewerkers zijn een aanwinst voor de organisatie, ze worden niet (alleen) gemotiveerd door geld of status maar door gedeelde waarden, missie en doelen. Zij doen hun werk niet alleen goed maar met een grote inzet en gedrevenheid, ‘extra role behavior’ (meer doen dan verwacht wordt, extra inspanning leveren, 'going the extra mile') en voelen zich medeverantwoordelijk voor de bedrijfsresultaten. Bovendien zijn het de perfecte ambassadeurs van de organisatie, aangezien zij trots zijn op de organisatie en dit ook graag uitdragen naar de buitenwereld.
De mate van betrokkenheid, effectiviteit van medewerkers en hun bereidheid om bij te dragen aan organisatiesucces wordt grotendeels bepaald door de wijze waarop leiding wordt gegeven. Werknemers committeren zich niet alleen aan de organisatie maar ook aan hun leidinggevende. Van alle factoren in de werkomgeving heeft de direct leidinggevende de grootste impact op de prestaties en betrokkenheid van medewerkers.

Dr. W. van Rhenen, Chief Medical Officer van ArboNed aan de UVA:

“Voor veel organisaties vormen de medewerkers het hart van de bedrijfsvoering. Toch wordt bij het welzijn van die medewerkers nog te vaak gedacht in termen van ziekte, (on)gezondheid en (ongezonde) leefstijl. Het is hoog tijd voor een shift in het denken. Een benadering vanaf de positieve kant, het werkplezier, levert organisaties aantoonbaar meer resultaat op"
Van Rhenen heeft onderzoek gedaan naar wat een burn-out kan voorkomen en wat medewerkers bevlogen maakt. Het uitgangspunt van het onderzoek was de energie van de medewerker, met een waarde die varieert van het minimum (burn-out) tot het optimum (bevlogenheid). Doel van het onderzoek was te laten zien wat het effect is van enerzijds de belastende elementen in het werk, zoals werkdruk (stressoren) en anderzijds de elementen die het werkplezier bevorderen (motivatoren). Energiebronnen in het werk zijn bijvoorbeeld: sociale steun van collega's, autonomie, ontwikkelings- en ontplooiingskansen, werk doen wat bij je past en wat je leuk vindt, en het krijgen van feedback.

Pixar, Southwest Airlines, Google – laten al jaren zien dat financieel succes begint met het creëren van een omgeving waarin werknemers echt plezier hebben in hun werk..

Wat mag u van ons verwachten?

Ziet u ook een belangrijke waarde in de beleving van zingeving als factor van productiviteitsstijging?
Laten we samen kijken hoe we ook uw mensen kunnen meenemen in een beweging deze kant op.

Book your tickets