Organisatie

Een doel zonder plan is slechts een wens

Wisselende Wereldbeelden Jan Willem Zeelenberg

 

Deze beweging is momenteel gaande in de maatschappij.

Welke volgende stap is bij jullie aan de beurt?

Zullen wij elkaar ontmoeten?

Filosofie

Elke organisatie kun je zien als een bouwwerk. Elk bouwwerk heeft twee factoren om een geheel te vormen: bouwstenen en samenhang. Om gewenste resultaten te bereiken is het noodzakelijk de principes te herkennen die de bouwstenen en de samenhang overstijgen. Onderdeel  zijn van het geheel, belemmert het vermogen het geheel te overzien.

Unlimited Academy bouwt Shiny Happy People Companies

Onze Visie op ontwikkeling

Ontwikkelen naar een optimaal werkende organisatie is alléén mogelijk vanuit de drijvende kracht in de mensen die de organisatie uitmaken. Daar waar medewerkers gedreven worden vanuit innerlijke vrijheid, veerkracht en zingeving, geïnspireerd door verbindend leiderschap en zo met elkaar verantwoordelijkheid nemen voor een zelfsturende en transformerende omgeving, spreken de resultaten voor zich. Het gevoel dat wordt genoemd in organisaties waar dit is gerealiseerd is blijdschap. Of meer internationaal; joy.

Enkele onderzoeken die het succes van Joy koppelen aan betrokkenheid en positief leiderschap op de werkvloer:

Onderzoek (Global Human Capital Trends 2015) van Deloitte:

Medewerkersbetrokkenheid correleert in hoge mate met belangrijke prestatie indicatoren. Resultaten zijn betere prestaties op individueel, team en organisatie niveau. Onderzoek toont een statistische relatie aan tussen engagement en productiviteit, winstgevendheid, minder verzuim, retentie van personeel, grotere betrokkenheid bij de organisatie en de doelstellingen, een positieve organisatiecultuur en meer verbondenheid met werk, collega's en leidinggevenden.

Gallup 2016

Onderzoeksbureau Gallup doet al jaren grootschalig en wereldwijd onderzoek naar employee engagement en de resultaten wijzen keer op keer uit dat bij succesvolle organisaties medewerkers engaged zijn. Bovendien blijkt uit onderzoek dat een organisatieklimaat gericht op het (h)erkennen van sterke punten, en die vervolgens waarderen en verder ontwikkelen, leidt tot hogere prestaties, minder ziekteverzuim, beter kunnen omgaan met emotionele belasting en verhoging van employee engagement.
Gallup toonde aan dat het sturen op zwaktes leidt tot afname van medewerkersbetrokkenheid en dat het een negatief effect heeft op de klanttevredenheid voor de organisatie.

de Corporate Leadership Council, 2016

Engaged medewerkers zijn een aanwinst voor de organisatie, ze worden niet (alleen) gemotiveerd door geld of status maar door gedeelde waarden, missie en doelen. Zij doen hun werk niet alleen goed maar met een grote inzet en gedrevenheid, ‘extra role behavior’ (meer doen dan verwacht wordt, extra inspanning leveren, 'going the extra mile') en voelen zich medeverantwoordelijk voor de bedrijfsresultaten. Bovendien zijn het de perfecte ambassadeurs van de organisatie, aangezien zij trots zijn op de organisatie en dit ook graag uitdragen naar de buitenwereld.
De mate van betrokkenheid, effectiviteit van medewerkers en hun bereidheid om bij te dragen aan organisatiesucces wordt grotendeels bepaald door de wijze waarop leiding wordt gegeven. Werknemers committeren zich niet alleen aan de organisatie maar ook aan hun leidinggevende. Van alle factoren in de werkomgeving heeft de direct leidinggevende de grootste impact op de prestaties en betrokkenheid van medewerkers.

Dr. W. van Rhenen, Chief Medical Officer van ArboNed aan de UVA:

“Voor veel organisaties vormen de medewerkers het hart van de bedrijfsvoering. Toch wordt bij het welzijn van die medewerkers nog te vaak gedacht in termen van ziekte, (on)gezondheid en (ongezonde) leefstijl. Het is hoog tijd voor een shift in het denken. Een benadering vanaf de positieve kant, het werkplezier, levert organisaties aantoonbaar meer resultaat op"
Van Rhenen heeft onderzoek gedaan naar wat een burn-out kan voorkomen en wat medewerkers bevlogen maakt. Het uitgangspunt van het onderzoek was de energie van de medewerker, met een waarde die varieert van het minimum (burn-out) tot het optimum (bevlogenheid). Doel van het onderzoek was te laten zien wat het effect is van enerzijds de belastende elementen in het werk, zoals werkdruk (stressoren) en anderzijds de elementen die het werkplezier bevorderen (motivatoren). Energiebronnen in het werk zijn bijvoorbeeld: sociale steun van collega's, autonomie, ontwikkelings- en ontplooiingskansen, werk doen wat bij je past en wat je leuk vindt, en het krijgen van feedback.

Pixar, Southwest Airlines, Google – laten al jaren zien dat financieel succes begint met het creëren van een omgeving waarin werknemers echt plezier hebben in hun werk..

Ons aanbod

Ons aanbod bestaat uit diensten en producten op maat gemaakt, consultancy top down de organisatie en verschillende programma's waar het bedrijf direct mee aan de slag kan. Heeft u advies nodig om te kunnen bepalen waar u en uw organisatie momenteel het meest mee gediend zijn ? We komen graag langs voor een verkenningsgesprek.

Dienstverlening en een Circulaire Economie

(Als tegenhanger van de wegwerp maatschappij waarbij grondstoffen en toegevoegde waarde verloren gaan.) In de wegwerp maatschappij gingen grondstoffen zoals delfstoffen gingen verloren maar ook halffabricaten en eindproducten waarin toegevoegde waarde zit, gingen verloren.

Het lineaire paradigma hierachter lijkt te zijn:

 • Begin bij de bron, win de grondstoffen;
 • Produceer halffabricaten;
 • Produceer eindproducten;
 • Zet de eindproducten af op de markt.

Hoewel er eerst product gedreven en later vraag gedreven werd geproduceerd bleef  het productieproces het bestaande lineaire paradigma volgen.

In de tijd ontstond het besef dat we daar niet mee door kunnen gaan, niet mee door willen gaan. Het oude paradigma moet vervangen worden door een nieuw. Het moet een circulair productie-, en consumptieproces worden. Er moet niet steeds weer uit de bron geput worden maar hetgeen reeds is gecreëerd moet hergebruikt worden in hetzelfde circulaire proces. Dat is duurzaam.

In de maak industrie zijn de producten tastbaar en is hergebruik in de grondstof, halffabricaat, eindproductcyclus evident. Maar hoe zit dat in de dienstverlening?

Welke grondstoffen en toegevoegde waarde gaan er verloren in de niet-tastbare kant van de economie?

We zien al jaren dat ongezonde werkklimaten in organisaties de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) laten toenemen en een hoge tol eisen bij medewerkers, te meten aan het gestaag groeiend aantal mensen met stress en burn out klachten. Minder duidelijk in kaart gebracht is het aantal medewerkers dat bij een organisatie vertrekt om te ontsnappen aan psychosociale overbelasting en de reductie in werkkracht ten gevolge van PSA.

Om de vergelijking met de maak industrie concreet te maken trek ik een paar vergelijkingen.

 • Grondstoffen zijn bijvoorbeeld de medewerkers.
 • Halffabricaten uit grondstoffen kan je vertalen naar intermenselijke aspecten zoals werkkracht, belastbaarheid, enthousiasme.
 • Toegevoegde waarde zijn kennis en werkervaring, productiviteit en ook cultuur.

Er zijn veel studies die uitwijzen dat een combinatie van factoren, uitgedrukt in 3M’s, medewerkers blij maken en de productiviteit enorm doen toenemen.

3M staat voor -mastery’, ‘membership’ en ‘meaning’. Indien medewerkers alle 3 deze factoren ervaren dan floreren zij en gaat er niets verloren aan kennis kunde en werkkracht, maar neemt dat juist toe. Gevoel van blij zijn in hun rol bij deze organisatie piekt.

Het lijkt erop dat het oude lineaire paradigma in de dienstverlening:

 • Begin bij de bron, vind de mensen;
 • Geef hen productiemiddelen en laat ze produceren;
 • Laat hen weten hoeveel en hoe snel zij moeten produceren;
 • Reken hen af op geproduceerde eenheden;

ook in de dienstverlening niet werkt. Het is niet circulair, er gaat veel verloren. Het is tijd voor een nieuw paradigma.

Het proces dat medewerkers optimaliseert in hetgeen zij voortbrengen aan, werkkracht, belastbaarheid, enthousiasme gecombineerd met toegevoegde waarde als kennis, werkervaring, productiviteit en cultuur, kent 5 bewegingen.

Deze 5 bewegingen zijn leidend in het Shiny Happy People Company Certification Program. We komen deze processtappen graag presenteren.

Book your tickets