Individueel

Eigen vrijheid krijg je alleen door zelf verantwoorde-lijkheid te nemen. Waarin wil jij groeien? Ben jij op zoek naar inzicht in jezelf, persoonlijke ontwikkeling, zelfontplooiing of je zelfvertrouwen vergroten?

Team

Geweldige zaken worden nooit alleen gedaan maar door een team van mensen. Unlimited Academy begeleidt mensen om individueel en als groep in een nieuwe dynamiek te komen. Deelnemers ontwikkelen vaardigheden waarmee ze zich als groep – als vanzelf – steeds opnieuw uitvinden, herdefiniëren, toekomstbestendig maken bij nieuwe regels, nieuwe richtlijnen, een nieuw speelveld. Zodat de organisatie continu ontwikkelt, innoveert en niet pas in actie komt bij een noodsituatie.

Organisatie

Elke organisatie kun je zien als een bouwwerk. Elk bouwwerk heeft twee factoren om een geheel te vormen: bouwstenen en samenhang. Om gewenste resultaten te bereiken is het noodzakelijk de principes te herkennen die de bouwstenen en de samenhang overstijgen.

WIJ... EN JIJ?

Bovenstroom en onderstroom

Elke organisatie kent twee stromen. De boven- en de onderstroom, beide belangrijk voor de organisatie. De bovenstroom noemen we ook wel harde factoren. Dat zijn de rationele zaken zoals visie, strategie, doelstellingen en targets. De onderstroom, ook wel zachte factoren genoemd zijn meer de onzichtbare kanten van een organisatie zoals bedrijfscultuur, identiteit maar ook vertrouwen of angst, macht of machteloosheid.

Onze expertise is de menselijke kant van de verandering, de onderstroom, bij individuen, en de krachtenvelden die bestaan tussen individuen in teams en organisaties.

Co-creatie

In een open proces van co-creatie maken wij gebruik van alle aanwezige kennis en kunde om gezamenlijk tot een helder  doel te komen. Van daaruit ontwerpen en begeleiden we duurzame interventieprogramma’s op maat om tot het gewenste resultaat te komen.

Ervaringsgericht leren

Vernieuwingen ontstaan in de ervaring en worden getest door het ervaren. Al onze programma’s zijn gericht op ervaringsgericht leren. Dat wat je ervaart onthoud je namelijk veel beter dan wanneer je het alleen hoort, leest of ziet. Door vervolgens direct te reflecteren, kun je snel een diepgaande verandering bereiken. De training sluit altijd aan bij de eigen kennis en ervaring in de praktijk van de deelnemer.

Holistische visie

Wij leven en werken vanuit de holistische visie die de mens beschouwt als eenheid van mentaal, emotioneel en fysiek. Zo bekijken we ook organisaties als een eenheid van verstand, hart en lichaam. Wij staan voor groei en ontwikkeling van binnenuit.

Online/Blended Learning

We ontwikkelen de programma’s bij voorkeur in een combinatie van e-learning, face to face training en mentoring waarbij deze drie elementen elkaar versterken en het leerrendement vergroot wordt. De lesstof kan hierdoor flexibel worden aangeboden. Het inzetten van e-learning tijdens het traject vergroot de betrokkenheid van de deelnemers en maakt de voortgang en resultaten inzichtelijk.

Over ons

Unlimited Academy is dé trusted advisor voor het begeleiden van individuele-, team- en organisatieontwikkeling. Wij zijn als ontwikkelexperts continu zelf in beweging en we ontwikkelen graag samen met anderen naar een gewenst resultaat. Wij staan voor groei en ontwikkeling van binnenuit, gebruikmakend van de menselijke systemen en de bewegingen die reeds aanwezig zijn op het niveau van het Individu, het Team en de Organisatie.

MET WIE MOCHTEN WIJ WERKEN?

LAATSTE NIEUWS